Huis >

Privacy

Privacy

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 24 juli 2018.

 • Ons Beleid
 • Informatie die Wij Verzamelen
 • Ons Gebruik van Uw Persoonsgegevens en Andere Informatie
 • Onze Openbaarmaking van Uw Persoonsgegevens en Andere Informatie
 • Uw Keuzes
 • Online Reclame die Wij Gebruiken
 • Uitsluitingen
 • Kinderen
 • Links Naar Andere Websites
 • Sociale Media
 • Veiligheid
 • Overige Algmene Voorwaarden
 • Wijzigingen in het Privacybeleid van de Onderneming
 • Toegang tot Informatie; Contact Opnemen met de Onderneming
 • Uw Californische Privacyrechten
 • Informatie voor Inwoners van de Europese Economische Ruimte

Ons Beleid

Welkom op de website (de "Site") van Ivisa.com door Document Advisor Inc. ("Onderneming", "wij", "ons" en/of "onze"). Deze Site wordt beheerd door de Onderneming en is gemaakt om informatie over ons bedrijf te verstrekken en om hulp, begeleiding en de optie om online visa voor elk land (de "Bedrijfsservices") te verwerken voor bezoekers van onze Site ("u", "uw"). Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van de Onderneming met betrekking tot informatie, waaronder persoonlijke identificeerbare gegevens ("Persoonsgegevens") en andere informatie die wordt verzameld van bezoekers van de Site.

Informatie die Wij Verzamelen:

Wanneer u via de Site contact met ons opneemt, kunnen wij Persoonsgegevens en andere informatie van u verzamelen, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Persoonlijke Gegevens Die U Via de Site Verstrekt:

 • Wij verzamelen Persoonsgegevens van u wanneer u vrijwillig dergelijke informatie verstrekt, zoals wanneer u contact met ons opneemt met vragen, reageert op een van onze enquêtes, zich registreert voor toegang tot de Bedrijfsservices of gebruik maakt van bepaalde Bedrijfsservices, zoals het verwerken van een visum. Deze gegevens kunnen worden verzameld via onze beveiligde HTTPS-formulieren of via een van onze ondersteuningskanalen (e-mail, online chat of telefoon). De Persoonsgegevens die wij verzamelen zijn de strikt noodzakelijke gegevens om een visum te verwerken en kunnen het volgende omvatten: e-mail, telefoonnummer, aankomstdatum, plaats van aankomst, reden voor de reis, thuisadres, land van adres, telefoonnummer, naam, achternaam, geboortedatum, stad en land van geboorte, nationaliteit, geslacht, paspoortnummer, paspoortuitgiftedatum, paspoortvervaldatum, plaats van afgifte van paspoort, paspoortfoto, scan van de paspoort-informatiepagina, religie, familiegegevens (namen van ouders en echtgenoten, achternamen, geboorteplaats, geboorteland en beroep), beroepsgegevens (beroep, naam en adres van de werkgever), adres op de bestemming. Overal waar de Onderneming Persoonlijke Gegevens verzamelt, doen we ons best om een link naar dit Privacybeleid op te nemen. Door ons vrijwillig Persoonlijke Gegevens te verstrekken, stemt u in met ons gebruik ervan in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u Persoonsgegevens aan deze Site verstrekt, erkent en gaat u ermee akkoord dat dergelijke Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen van uw huidige locatie naar de kantoren en servers van de Onderneming en de geautoriseerde derden waarnaar hierin wordt verwezen en die zich in de Verenigde Staten bevinden.

Overige Informatie:

 • Niet-identificeerbare Gegevens: Wanneer u via de Site contact opneemt met de Onderneming, ontvangen en bewaren wij bepaalde persoonlijk niet-identificeerbare informatie. Dergelijke informatie, die passief wordt verzameld met behulp van verschillende technologieën, kan momenteel niet worden gebruikt om u specifiek te identificeren. De Onderneming kan dergelijke informatie zelf opslaan of dergelijke informatie kan worden opgenomen in databases die eigendom zijn van en worden onderhouden door filialen, agenten of dienstverleners van het bedrijf. Deze Site kan dergelijke informatie gebruiken en samenvoegen met andere informatie om bijvoorbeeld het totale aantal bezoekers van onze Site, het aantal bezoekers van elke pagina van onze Site en de domeinnamen van de internet service providers van onze bezoekers bij te houden. Het is belangrijk op te merken dat er geen Persoonsgegevens beschikbaar zijn of gebruikt worden in dit proces.
 • Cookies: Bij het gebruik van deze Site kunnen wij gebruik maken van een technologie die "cookies" wordt genoemd. Een cookie is een stukje informatie dat de computer die onze Site host aan uw browser geeft wanneer u de Site bezoekt. Onze cookies helpen ons extra functionaliteit aan de Site te bieden en helpen ons om het gebruik van de Site nauwkeuriger te analyseren. Zo kan onze Site bijvoorbeeld een cookie op uw browser plaatsen waarmee u toegang krijgt tot de Site zonder dat u deze hoeft te onthouden en vervolgens tijdens een bezoek aan de Site meer dan eens een wachtwoord moet invoeren. In alle gevallen waarin wij cookies gebruiken, zullen wij geen Persoonsgegevens verzamelen, tenzij met uw toestemming. Op de meeste webbrowsers vindt u een "help"-sectie op de werkbalk. Raadpleeg deze sectie voor informatie over hoe u een melding ontvangt wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u cookies kunt uitschakelen. Wij raden u aan om cookies aan te laten staan, omdat ze u in staat stellen om gebruik te maken van een aantal functies van de Site.
 • Geaggregeerde persoonsgegevens: In een voortdurende inspanning om de gebruikers van de Bedrijfsservices beter te begrijpen en te dienen, voert de Onderneming vaak onderzoek uit naar de demografie, interesses en het gedrag van zijn klanten op basis van de Persoonlijke Gegevens en andere informatie die aan ons wordt verstrekt. Dit onderzoek kan op geaggregeerde basis worden samengesteld en geanalyseerd, en de Onderneming kan deze geaggregeerde gegevens delen met zijn filialen, agenten en zakenpartners. Deze geaggregeerde informatie identificeert u niet persoonlijk. Het bedrijf kan ook geaggregeerde gebruikersstatistieken bekendmaken om onze diensten te beschrijven aan huidige en toekomstige zakenpartners en aan andere derden voor andere wettelijke doeleinden.

Ons Gebruik van Uw Persoonsgegevens en Andere Informatie:

De Onderneming gebruikt de Persoonsgegevens die u verstrekt op een manier die in overeenstemming is met dit Privacybeleid. Als u om een bepaalde reden Persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij de Persoonsgegevens gebruiken in verband met de reden waarom deze zijn verstrekt. Als u bijvoorbeeld per e-mail contact met ons opneemt, gebruiken wij de Persoonsgegevens die u ons verstrekt om uw vraag te beantwoorden of uw probleem op te lossen. Als u Persoonsgegevens verstrekt om toegang te krijgen tot de Bedrijfsservices, zullen wij uw Persoonsgegevens ook gebruiken om u toegang te verschaffen tot dergelijke diensten en om uw gebruik van dergelijke diensten te controleren. De Onderneming en zijn dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (de "Verwante Ondernemingen") kunnen uw Persoonsgegevens en andere persoonlijke, niet-identificeerbare informatie die via de Site is verzameld, ook gebruiken om ons te helpen de inhoud en functionaliteit van de Site te verbeteren, om onze gebruikers beter te begrijpen en om de Bedrijfsservices te verbeteren. De Onderneming en haar filialen kunnen deze informatie gebruiken om inzicht te krijgen in persoonlijke reispatronen en in de toekomst contact met u op te nemen om u te informeren over diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant zijn. Als we dat doen, zal elke mededeling die we u toesturen instructies bevatten die u de mogelijkheid geven om u te laten uitschrijven voor het ontvangen van toekomstige mededelingen. Als u in de toekomst geen berichten meer wilt ontvangen of als u uw naam van onze mailinglijsten wilt laten verwijderen, neem dan contact met ons op zoals hieronder aangegeven. Als de Onderneming van plan is om Persoonsgegevens te gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met dit Privacybeleid, wordt u voorafgaand aan of op het moment dat de Persoonsgegevens worden verzameld, op de hoogte gesteld van een dergelijk verwacht gebruik.

Onze Openbaarmaking van uw Persoonsgegevens en Andere informatie:

De Onderneming is niet bezig met de verkoop van uw informatie. Wij beschouwen deze informatie als een essentieel onderdeel van onze relatie met u. Er zijn echter bepaalde omstandigheden waarin wij uw Persoonsgegevens kunnen delen met bepaalde derde partijen zonder verdere kennisgeving aan u, zoals hieronder uiteengezet:

 • Bedrijfsoverdrachten: Tijdens de ontwikkeling van ons bedrijf kunnen we bedrijven of activa verkopen of kopen. In het geval van een bedrijfsverkoop, fusie, reorganisatie, reorganisatie, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis, kunnen Persoonsgegevens deel uitmaken van de overgedragen activa.
 • Verwante Ondernemingen: Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens ook delen met onze Verwante Ondernemingen voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid.
 • Agenten, consultants en aanverwante derden: De Onderneming, zoals veel bedrijven, huurt soms andere bedrijven in om bepaalde bedrijfsgerelateerde functies uit te oefenen. Voorbeelden van dergelijke functies zijn het verzenden van informatie (Fedex of UPS), het gebruik van visumagenten om ambassades te bezoeken, het onderhouden van databases en het verwerken van betalingen. Wanneer wij een ander bedrijf in dienst nemen om een dergelijke functie uit te voeren, geven wij hen alleen de informatie die zij nodig hebben om hun specifieke functie uit te voeren.
 • Juridische Vereisten:* De Onderneming kan uw Persoonsgegevens bekendmaken als de wet dit vereist of als het te goeder trouw gelooft dat een dergelijke actie nodig is om (i) te voldoen aan een wettelijke verplichting, (ii) de rechten of eigendommen van de Onderneming te beschermen en te verdedigen, (iii) in dringende omstandigheden te handelen om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Site of het publiek te beschermen, of (iv) te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.
 • Partnerbedrijven:* Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook delen met Partnerbedrijven voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid.

Uw Keuzes:

U kunt de Site gebruiken zonder Persoonsgegevens te verstrekken. Als u ervoor kiest om geen Persoonsgegevens te verstrekken, is het mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde Bedrijfsservices, inclusief maar niet beperkt tot het verkrijgen van ondersteuning, het verwerken van reisvisa of het opvragen van bestaande informatie. Daarnaast kunt u stoppen met het ontvangen van bedrijfscommunicatie door u af te melden. Elke communicatie die wij u toesturen zal instructies bevatten die u de mogelijkheid geven om u af te melden voor het ontvangen van toekomstige communicatie.

Online-reclame die Wij Gebruiken:

Wij gebruiken Google AdWords en Google Adwords Remarketing om onze Onderneming op het internet te adverteren. AdWords remarketing zal relevante advertenties tonen die op uw maat zijn toegesneden op basis van de onderdelen van de Ivisa.com website die u hebt bekeken door het plaatsen van een cookie op uw computer. DEZE COOKIE IDENTIFICEERT U OP GEEN ENKELE WIJZE EN GEEFT GEEN TOEGANG TOT UW COMPUTER. De cookie wordt gebruikt om te zeggen: "Deze persoon heeft deze pagina bezocht, dus toon ze advertenties met betrekking tot die pagina. Google AdWords Remarketing stelt ons in staat om onze marketing beter af te stemmen op uw behoeften en alleen advertenties weer te geven die voor u relevant zijn. Hoe U Zich Kunt Afmelden voor Remarketing en Reclame Als u niet wenst deel te nemen aan onze Google AdWords Remarketing, kunt u zich uitschrijven door een bezoek te brengen aan Google's Ads Preferences Manager U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies door derden door een bezoek te brengen aan www.networkadvertising.org/choices/

Uitsluitingen:

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op Persoonsgegevens die door de Onderneming worden verzameld, met uitzondering van Persoonsgegevens die via de Site worden verzameld. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op ongevraagde informatie die u aan de Onderneming verstrekt via deze Site of op enige andere wijze. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, informatie die op openbare gedeelten van de Site wordt geplaatst, zoals blogberichten (gezamenlijk "Openbare ruimtes"), ideeën voor nieuwe producten of wijzigingen aan bestaande producten, en andere ongevraagde inzendingen (gezamenlijk "Ongevraagde Informatie"). Alle Ongevraagde Informatie wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en het staat de Onderneming vrij om dergelijke Ongevraagde Informatie te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken en te verspreiden aan anderen, zonder beperking of toekenning.

Kinderen:

De Onderneming verzamelt niet bewust Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, gelieve geen Persoonsgegevens via de Site te verstrekken. Wij moedigen ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen te controleren en ons Privacybeleid te helpen afdwingen door hun kinderen te leren om nooit Persoonsgegevens zonder hun toestemming op deze Site te verstrekken. Als u reden hebt om aan te nemen dat een kind onder de leeftijd van 13 jaar via deze Site Persoonsgegevens aan de Onderneming heeft verstrekt, neem dan contact met ons op en wij zullen proberen deze informatie uit onze databases te verwijderen.

Links naar Andere Websites:

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de Site. Deze Site kan links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door de Onderneming (de "Sites van Derden"). Het beleid en de procedures die we hier beschrijven zijn niet van toepassing op de Sites van Derden. De links op deze Site impliceren niet dat de Onderneming de Sites van Derden onderschrijft of heeft beoordeeld. Wij raden u aan rechtstreeks contact op te nemen met deze sites voor informatie over hun privacybeleid.

Sociale Media:

Via de Site kunt u ervoor kiezen om toegang te krijgen tot bepaalde social media websites en diensten die eigendom zijn van en/of beheerd worden door derden (inclusief, zonder beperking, Facebook en Twitter) (dergelijke websites en diensten, gezamenlijk, de "Social Media Services"). Wanneer u ervoor kiest om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Social Media Services, deelt u uw informatie (waaronder persoonlijke informatie als u ervoor kiest om dergelijke informatie te delen) met die Social Media Services. Net als bij andere sites van derden, wordt de informatie die u deelt met de Social Media Services beheerst door het Privacybeleid en de servicevoorwaarden van de aanbieders van dergelijke Social Media Services en niet door het beleid en de procedures die we hier beschrijven. U kunt ook uw privacy-instellingen wijzigen met deze Social Media Services om bijvoorbeeld te controleren welke informatie de Social Media Services aan andere entiteiten, waaronder de Onderneming, vrijgeven. Wanneer u onze Site deelt met Social Media Services, zullen we relevante informatie verzamelen die nodig is om de Site in staat te stellen toegang te krijgen tot die Social Media Service, maar u zult uw inloggegevens, zoals uw wachtwoord, rechtstreeks aan die Social Media Service (en niet aan het bedrijf) verstrekken. Als onderdeel van een dergelijke integratie zal de Social Media Service het bedrijf toegang verschaffen tot bepaalde informatie die u aan dergelijke Social Media Service hebt verstrekt, en wij zullen deze informatie gebruiken, opslaan en openbaar maken in overeenstemming met dit Privacybeleid en, indien en voor zover van toepassing, het beleid van dergelijke Social Media Services. Vergeet echter niet dat de manier waarop Social Media Services uw informatie gebruiken, opslaan en openbaar maken wordt beheerst door het beleid van de toepasselijke Social Media Services provider, en, als gevolg daarvan, zal de Onderneming geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor de privacy praktijken of andere acties van Social Media Services die kunnen worden ingeschakeld binnen en/of anderszins toegankelijk zijn via de Site.

Beveiliging:

De Onderneming neemt redelijke maatregelen om de Persoonsgegevens die via de Site worden verstrekt te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Echter, geen enkele internet- of e-mailtransmissie is ooit volledig veilig of foutloos. In het bijzonder is het mogelijk dat e-mail die naar of van deze Site wordt verzonden niet veilig is. Daarom moet u er goed op letten welke informatie u ons per e-mail toestuurt. Houd hier rekening mee bij het bekendmaken van Persoonsgegevens aan de Onderneming via het internet. Het Bedrijf biedt een 24/7 telefoonlijn als u liever gevoelige gegevens via de telefoon deelt.

Overige Algemene Voorwaarden

Uw toegang tot en gebruik van deze Site is onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden.

Wijzigingen in het Privacybeleid van de Onderneming:

De Site en onze zaken kunnen van tijd tot tijd veranderen. Als gevolg hiervan kan het soms noodzakelijk zijn dat de Onderneming wijzigingen aanbrengt in dit Privacybeleid. De Onderneming behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment en van tijd tot tijd bij te werken of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Lees dit beleid regelmatig, en vooral voordat u Persoonsgegevens verstrekt. Dit Privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op de hierboven vermelde datum. Uw voortgezet gebruik van de Site na wijzigingen of herzieningen van dit Privacybeleid geeft aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van dit herziene Privacybeleid.

Toegang tot Informatie; Contact Opnemen met de Onderneming:

Om uw Persoonsgegevens nauwkeurig, actueel en volledig te houden, kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder aangegeven. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om de Persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben en die u eerder via deze Site hebt verstrekt, bij te werken of te corrigeren.

Neem ook gerust contact met ons op als u vragen hebt over het Privacybeleid van de Onderneming of de informatiepraktijken van deze site.

U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Uw Californische Privacyrechten:

De toepasselijke Californische privacywetgeving staat bezoekers die in Californië woonachtig zijn, toe om bepaalde informatie op te vragen over onze openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden voor hun direct marketingdoeleinden. Om een dergelijk verzoek om toegang te krijgen tot dergelijke informatie kunt u als volgt contact met ons opnemen: stuur een e-mail naar [email protected] Binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek zullen wij een lijst verstrekken van de categorieën van persoonlijke informatie die in het direct daaraan voorafgaande kalenderjaar aan derden voor direct marketing doeleinden zijn verstrekt, samen met de namen en adressen van deze derden. Dit verzoek mag niet meer dan eenmaal per kalenderjaar worden ingediend. Wij behouden ons het recht voor om niet te reageren op verzoeken anders dan op het in deze paragraaf vermelde adres.

Informatie voor inwoners van de Europese Economische Ruimte:

Dit deel van het Privacybeleid is alleen van toepassing als u onze Site gebruikt vanuit een land in de Europese Unie of een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ("EER"), en het vult de informatie in het Privacybeleid aan. iVisa is een verantwoordelijke voor de verwerking van informatie die wordt gedefinieerd als persoonlijke gegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming ("Persoonsgegevens") die worden verzameld via onze Site en per e-mail, hetzij rechtstreeks van u of van reisagenten die namens u optreden.

 • WETTELIJKE BASIS VERWERKING GEGEVENS: Wij verwerken Persoonsgegevens voor de doeleinden zoals uiteengezet in het Privacybeleid. Onze rechtsgrondslagen voor de verwerking van Persoonsgegevens omvatten de verwerking die nodig is voor de uitvoering van een contract tussen ons (bijvoorbeeld om u de diensten te leveren waarom u verzoekt en om u te identificeren en te authenticeren, zodat u de website kunt gebruiken); noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke vereisten en de toepasselijke boekhoudkundige normen en om de wetshandhaving en regelgevende instanties verplicht te informeren; noodzakelijk voor onze legitieme belangen (bijvoorbeeld om onze relatie met u te beheren, om de website en onze diensten te verbeteren, om onze eigendommen te beschermen en te beschermen tegen fraude en malware, om juridische claims in te dienen of te verdedigen); en op basis van toestemming van onze klanten (bijvoorbeeld om met u over onze producten en diensten te communiceren en u marketinginformatie te verstrekken). Wanneer wij uw Persoonsgegevens met uw toestemming verwerken, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen (via de onderstaande contactinstructies), zonder de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan aan te tasten.

 • EU RECHTEN VAN DE BETROKKENE De Algemene Gegevensbeschermingsverordening van de EU (GDPR) en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming voorzien in bepaalde rechten voor individuele betrokkenen ("EU Data Subject Rights"). U kunt weigeren om bepaalde Persoonsgegevens met ons te delen, in welk geval wij mogelijk niet in staat zijn om bepaalde functies en functionaliteiten van onze diensten aan te bieden. Deze rechten omvatten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, het recht op toegang tot of rectificatie van Persoonsgegevens, het recht om bezwaar te maken tegen of beperkingen op te leggen aan de verdere verwerking van Persoonsgegevens, of het recht om te verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens of, waar mogelijk, om deze naar een nieuwe dienstverlener te verplaatsen ("gegevensportabiliteit"). Verzoeken moeten worden ingediend door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactinstructies. U kunt toegang krijgen tot bepaalde Persoonsgegevens en deze wijzigen door in te loggen op onze website en de accountinstellingen pagina en andere functies bij te werken. Anders zullen wij commercieel redelijke inspanningen leveren om u binnen 30 dagen na uw verzoek om toegang tot uw Persoonsgegevens binnen 30 dagen na uw verzoek om toegang tot het onderstaande contactadres te verschaffen. Wij bieden u deze toegang zodat u uw Persoonsgegevens kunt inzien, corrigeren of om verwijdering van uw Persoonsgegevens kunt verzoeken. Als we uw verzoek niet binnen 30 dagen kunnen honoreren, zullen we u informeren wanneer we dergelijke toegang kunnen verlenen. Indien om een of andere reden de toegang wordt geweigerd, zullen wij een toelichting geven. Wanneer dit technisch mogelijk is, zullen wij op uw verzoek uw persoonlijke gegevens aan u verstrekken of rechtstreeks aan een andere controller doorgeven. Wij bewaren uw Persoonsgegevens terwijl u een account bij ons heeft, en terwijl u gebruik maakt van onze diensten of onze website blijft bezoeken. Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden zoals uiteengezet in het Privacybeleid, rekening houdend met de tijd die redelijkerwijs nodig is om: de diensten aan u te leveren, de keuzes en rechten uit te oefenen die u hebt aangevraagd, te voldoen aan onze contractuele verplichtingen, onze voorwaarden voor het gebruik van de diensten af te dwingen en te voldoen aan de wettelijke en reglementaire vereisten. Als u een onopgelost privacyprobleem hebt dat wij na contact met ons te hebben opgenomen niet naar tevredenheid hebben opgelost, hebt u het recht om contact op te nemen met de relevante nationale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming en een klacht in te dienen.

 • NEEM CONTACT MET ONS OP Voor alle verzoeken in het kader van EU Rechten van de Betrokkene dient u de verklaring "Uw EU Rechten van de Betrokkene" in het onderwerp van uw verzoek te vermelden en in het verzoek de naam van de Diensten op te nemen waarvoor u de informatie aanvraagt, evenals uw contactgegevens. Als u vragen heeft of uw EURechten van de Betrokkene wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via [email protected]. Onze EU-vertegenwoordiger is Sergio Merino, gevestigd in Calle Antonia Merce 8, 28009, Madrid, Spanje.