Online het zakelijk visum (business e visa) voor India aanvragen

Meer informatie: eZakenvisum

In november 2014 heeft de Indiase overheid een online Toeristenvisum (e-Visum) voor 43 landen geïntroduceerd. Dit werd gedaan om reizen naar India te bevorderen, zodat reizigers niet langer langs de ambassade hoefden te gaan om hun visum te krijgen. In 2015 breidde India het e-Visumprogramma uit naar andere belangrijke landen in de wereld. In april 2017 heeft India haar e-Visumprogramma herzien en een speciale visumsubcategorie voor zakenreizigers ingevoerd.

Op dit moment kunnen zakenreizigers uit meer dan 160 landen een e-Visum voor zakelijke doeleinden aanvragen. Reizigers die gebruikmaken van het e-visumprogramma voor zakelijke doeleinden dienen de aanvraag in, betalen online de verschuldigde kosten en ontvangen hun elektronisch visum online voordat ze naar India reizen. Dit heeft de aanvraagprocedure voor de drukke zakenman of zakenvrouw aanzienlijk vereenvoudigd, omdat het nu ook niet meer nodig is om het paspoort naar de ambassade te sturen.

Het e-Visum is een officieel document dat toegang geeft tot India en waarmee u in het land kan reizen. Na het invullen van het aanvraagformulier met de vereiste gegevens en het voltooien van de online creditcardbetaling, ontvangen de aanvragers hun elektronisch zakenvisum per e-mail.


Herinnering: alle bestaande visa, die aan burgers van enig land werden afgegeven, zijn tot 15 april 2020 opgeschort als strikte preventiemaatregel die door de Indiase overheid is genomen vanwege het coronavirus COVID-19.

Vereiste Documenten om Aan te Kunnen Vragen
 • Applicant Photo

 • Passport Personal Details Scan

 • Last Page of Passport (indien van toepassing)

Belangrijke Instructies
 • Het e-Zakenvisum voor India is geldig voor 2 (twee) inreizen (double entry visa) in India.
 • Ondanks dat het Indiase e-Zakenvisum een visum voor twee inreizen is, is het belangrijk om op te merken dat het e-Zakenvisum voor India maximaal twee keer in een kalenderjaar kan worden gebruikt, d.w.z. tussen januari en december.
 • Reizigers kunnen per kalenderjaar SLECHTS twee keer een aanvraag indienen voor een e-Zakenvisum.
 • Het Indiase e-Zakenvisum is na afgifte 120 dagen geldig. Binnen deze periode kunt u op elke willekeurige datum India binnenreizen. Valt uw reis buiten de periode van 120 dagen, dan biedt iVisa een speciale service die ervoor zorgt dat de aanvraag op het juiste moment wordt ingediend, waardoor reizigers op ongeacht ieder moment een aanvraag voor een e-Zakenvisum kunnen indienen.
 • Als u op uw doorreis in India in de transitzone op de luchthaven blijft, heeft u geen visum nodig.
 • De visumhouder mag maximaal 60 aaneengesloten dagen in het land verblijven.
 • De aanvrager dient op het moment van reizen een kopie van het Indiase visum bij zich te hebben.
 • Het e-Zakenvisum voor India is geldig voor de inreis via 26 aangewezen luchthavens (t.w. Ahmedabad, Amritsar, Bagdogra, Bengaluru, Calicut, Chennai, Chandigarh, Cochin, Coimbatore, Delhi, Gaya, Goa, Guwahati, Hyderabad, Jaipur , Kolkata, Lucknow, Madurai, Mangalore, Mumbai, Nagpur, Pune, Tiruchirapalli, Trivandrum, Varanasi & Vishakhapatnam) en 5 aangewezen zeehavens (t.w. Cochin, Goa, Mangalore, Mumbai, Chennai). Reizigers hebben wel de mogelijkheid om India te verlaten via een van de hiertoe bevoegde Immigration Check Posts (ICP’s) (Immigratie Grenscontroleposten).
 • Het Indiase e-Visum kan niet worden verlengd.
 • Uw paspoort dient na aankomst in India nog minimaal zes maanden geldig te zijn en twee lege visumpagina’s te bevatten. *Staatsburgers van landen waar gele koorts voorkomt, dienen bij aankomst in het bezit te zijn van het vaccinatieboekje met een inenting tegen gele koorts, anders kunnen ze bij aankomst 6 dagen in quarantaine worden geplaatst. Voor landen waar Gele Koorts voorkomt klik hier
 • Aanvragers dienen India binnen te reizen met hetzelfde paspoort waarmee het e-Zakenvisum werd aangevraagd.

Klantervaringen
Onze klanten hebben geweldige verhalen over ons

Veelgestelde Vragen

Het e-Zakenvisum voor India is een officieel document dat toegang geeft tot het land en het reizen binnen India voor zakelijke doeleinden.

Wij hebben het volgende nodig om uw aanvraag in te dienen:

 • Applicant Photo

 • Passport Personal Details Scan

 • Last Page of Passport (indien van toepassing)

HOE U DE PERFECTE FOTO VOOR UW VISUM MAAKT: Bekijk onze video

HOE DE PERFECTE FOTO VAN DE VEREISTE DOCUMENTEN TE MAKEN: Bekijk onze video

De kosten van een e-Zakenvisum India bedragen, afhankelijk van uw nationaliteit, 27 USD, 51,50 USD of 102,50 USD. U kunt onze visumchecker bovenaan de pagina gebruiken om te bepalen wat de kosten op basis van uw nationaliteit zijn. Hier bovenop brengen wij voor standaardverwerking een extra vergoeding van 45 USD in rekening. Voor spoedverwerking en supersnelle verwerking bedragen de extra kosten respectievelijk 75 USD en 110 USD.
Dit hangt af van de door u gekozen verwerkingstijd. Wij bieden drie opties:
 1. Standaardverwerking: 4 werkdagen.
 2. Spoedverwerking: 3 werkdagen.
 3. Supersnelle Verwerking: 2 werkdagen.

Het e-Zakenvisum is na uitgifte 120 dagen geldig. Dit betekent dat u India binnen 120 dagen na de uitgiftedatum dient in te reizen.

BELANGRIJK: De Indiase autoriteiten staan u toe om vanaf de aankomstdatum in India maximaal 60 dagen te verblijven. Houd er rekening mee dat een tweede inreis, indien gewenst, binnen die desbetreffende 60 dagen dient plaats te vinden.

Uw paspoort dient vanaf de aankomstdatum in India minimaal zes maanden geldig te zijn en twee lege visumpagina’s te bevatten.
Het Indiase e-Zakenvisum is geldig voor binnenkomst via 26 aangewezen luchthavens (t.w. Ahmedabad, Amritsar, Bagdogra, Bengaluru, Calicut, Chennai, Chandigarh, Cochin, Coimbatore, Delhi, Gaya, Goa, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Madurai, Mangalore, Mumbai, Nagpur, Pune, Tiruchirapalli, Trivandrum, Varanasi & Vishakhapatnam) en 5 aangewezen zeehavens (t.w. Cochin, Goa, Mangalore, Mumbai, Chennai). Reizigers kunnen echter via een van de hiertoe bevoegde Immigration Check Posts (ICP’s) (Immigratie Grenscontroleposten) India verlaten.
Nadat uw aanvraag is goedgekeurd, sturen wij uw e-Visum per e-mail toe. U dient het e-Zakenvisum bij aankomst in India te overleggen.
De geldigheidsperiode van uw e-Visum begint op de datum die is vermeld op uw toegekende e-Zakenvisum. U kunt India inreizen.op elke willekeurige datum binnen deze geldigheidsperiode.
Net als bij het e-Toeristenvisum toeristen, vereist India dat u de aanvraag indient binnen 120 dagen na uw geplande aankomstdatum. Maar bij ons kunt u op elk moment uw aanvraag indienen, omdat wij uw visumaanvraag automatisch tot de juiste datum in de wachtrij plaatsen, om vervolgens uw aanvraag te verwerken en in te dienen.
Dat hangt er vanaf. India zal een bewijs van vaccinatie tegen gele koorts vereisten als u uit een land komt waar gele koorts heerst. Voor meer informatie hierover
Nadat u het goedgekeurde e-Zakenvisum hebt ontvangen, moet u minstens één exemplaar van het document afdrukken en het bij de grenscontrolepost bij uw aankomst in India overleggen, samen met hetzelfde paspoort dat u voor de online aanvraag hebt gebruikt. Het wordt aanbevolen om tijdens uw verblijf altijd een kopie van het e-visum bij zich te hebben.
Met een Indiaas e-Zakenvisum mag u binnen de geldigheidsperiode van 120 dagen na uitgifte, twee keer het land inreizen.
Nee, de duur van het verblijf kan niet worden verlengd. Aangezien u met het e-Visum twee keer mag inreizen, kunt u India verlaten en meteen terugkeren om nog eens 60 dagen te blijven, totdat het e-Zakenvisum verloopt.
De volgende zakelijke activiteiten zijn toegestaan:
 • Opzetten van een industriële/zakelijke onderneming
 • Verkoop/aankoop/handel
 • Bijwonen van technische of zakelijke meetings
 • Werven van personeel
 • Deelnemen aan tentoonstellingen, bedrijven- of handelsbeurzen
 • Optreden als deskundige/specialist in een lopend project
 • Rondleidingen voor zakelijke doeleinden

Wanneer u zaken wilt doen in een vreemd land, is een van de eerste dingen die u moet doen is zich verdiepen in de zakelijke etiquette van het betreffende land. Dit is iets wat niet over het hoofd mag worden gezien, vooral als u uw zaken naar een ander continent wilt uitbreiden. De ons omringende landen hebben, alhoewel dit niet altijd het geval is, dezelfde gewoonten en gedragsregels, maar verre landen hebben over het algemeen een heel andere cultuur waar u mee te maken krijgt. Wat u ter voorbereiding kunt doen, is erover lezen om ervoor zorgen dat u niemand voor het hoofd stoot tijdens de eerste kennismaking.

India is niet anders en het heeft een andere werkcultuur en gebruiken dan de meeste landen in de wereld. Voordat u een samenwerkingsverband met een een Indiaas bedrijf aangaat, is het handig te weten wat u wel en niet moet doen bij een zakelijk onderhoud om een vruchtbaar vervolg te hebben.

Er zullen gedragsregels zijn die misschien vreemd bij u overkomen, terwijl andere logisch zijn omdat ze voorvloeien uit hun cultuur. Niemand heeft al die informatie in pacht, daarom kan dit artikel u een basis geven.

Hiërarchie

Hiërarchie speelt een grote rol in het bedrijfsleven in India. Er is altijd één baas en de baas in India verricht absoluut geen taken die door een werknemer op een lager niveau kan worden gedaan. Het heeft niets te maken met onbeleefd of onverantwoordelijk zijn, maar het heeft alles te maken met status. Die ene persoon heeft heel hard gewerkt om te komen op de positie waar hij nu is en als gevolg daarvan ‘rust’ hij nu uit. Neemt niet weg dat de baas zijn verantwoordelijkheden als leider kent en zeer ernstig neemt. Het werk begint meestal om 10 uur 's ochtends, wat iets later is dan in andere landen. Sommige bedrijven proberen dit echter te veranderen en beginnen de werkdag om 7 uur 's ochtends om voor de files aan de slag te zijn.

Er zijn twee soorten bedrijven in India. Het eerste is op de moderne leest geschoeid waar geprobeerd wordt het internationaal zaken doen zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Het tweede type is een familiebedrijf. Waar alles nog volgens een vast stramien verloopt en waar geduld een schone zaak is.

In beide situaties worden de beslissingen genomen door de persoon op het hoogste niveau. Om een succesvolle start te hebben, probeer contact te leggen met een persoon in een zo hoog mogelijke functie. Anders kan het enige tijd duren voordat u uitsluitsel krijgt over uw voorstel.

Begroeting

U moet bij een vergadering of tijdens een ontmoeting ook altijd de persoon met de hoogste functie als eerste begroeten. Heeft de persoon een titel zoals professor, doctor, dan dient u hem of haar hiermee aan te spreken.

Wacht bij de begroeting van het andere geslacht met het handen schudden. Als hij of zij zijn of haar hand uitsteekt dan pas kunt de hand schudden. Mocht dit niet gebeuren, dan is een vriendelijk hoofdknikje voldoende.
Let ook op dat u de oudste persoon van het gezelschap als een van de eersten begroet dit is een groot teken van respect.

Gespreksonderwerpen

Indiërs vinden het opbouwen van een persoonlijke relatie zeer belangrijk voordat ze met u in zee gaan. Ze praten graag over cricket, films en politiek. U kunt ook verwachten dat ze u vragen stellen over uw gezin, hoe het met ze gaat en wat de kinderen doen, enz. Het is beter om zelf niet meteen allerlei persoonlijke vragen te stellen. Cultuur is een prima onderwerp om over te praten, want Indiërs zijn hier erg trots op. Bovendien maakt u goede sier als u iets over hun geschiedenis weet. Het gespreksonderwerp religie kunt u beter helemaal links laten liggen!

Taal

De taal vormt in ieder geval geen barrière om in India zaken te doen. Een groot deel van de Indiërs heeft in het Westen hun opleiding gevolgd en spreekt uitstekend Engels.

Het woord: Nee

Indiërs zullen niet snel ronduit ‘nee’ zeggen, ze zeggen eerder ‘misschien’ als ze ‘nee’ bedoelen. Hoewel ze wel vaak met hun hoofd schudden, wil dit niet zeggen dat ze nee bedoelen, het is simpelweg een teken van begrip. Maar als de hoofdbeweging van uw gesprekspartner ergens tussen een ‘ja’ en een ‘nee’ hangt, betekent dit nee. Probeer dit op te merken om een ​​duidelijk antwoord te krijgen.

Inplannen van een vergadering

Als u een vergadering wilt plannen, moet u dit een maand van tevoren doen. Ja, het lijkt lang van te voren, maar dat is gewoon hoe dingen werken. Hoewel Indiërs houden van stiptheid, zullen ze waarschijnlijk te laat zijn voor uw vergadering. Zie het niet als onbeleefd zijn, het is gewoon een veel voorkomende praktijk.

Kledingvoorschriften

Formeel kleden is belangrijk, voor heren een pak met overhemd en das en vrouwen kunnen ook het beste zakelijk gekleed gaan met een broek- of mantelpak, waarbij de rok/jurk niet te kort mag zijn.

Geschenken

Het is gebruikelijk om geschenken in India aan te bieden, zelfs in zakelijke omgevingen, maar de persoon die het geschenk ontvangt, zal het nooit openen totdat de gast is vertrokken. Geef een Indiër echter nooit een geschenk waarin leer is verwerkt. De meeste Indiërs zijn vegetariërs en zij zullen het aanstootgevend vinden. En u weet welk dier hun heilige dier is, toch?

Religie

Houd rekening met het feit dat religie een grote rol speelt bij Indiërs. Als u een lunch regelt, zorg ervoor dat er gerechten op het menu staan die alle gasten kunnen eten. Bent u linkshandig? Dan zult u tijdens de lunch met u rechterhand moeten eten bij gerechten die met de hand worden gegeten, of als u iets aangeeft, doet u dat ook met uw rechterhand. Indiërs beschouwen de linkerhand net als de voeten als onrein. Het hoofd is echter het dichtst bij de hemel en wordt gezien als de zetel van de ziel. Je moet nooit het hoofd van een Indiër aanraken, zelfs niet die van een kind.

Tot Slot

Indiërs hebben misschien niet de meest gebruikelijke zakelijke gewoonten. Maar u weet als u naar het buitenland gaat, kunt u het beste de geschreven en ongeschreven regels volgen. Hiermee vergroot u uw kansen aanzienlijk voor het hebben van een succesvolle samenwerking. Bovendien staat er niets op het lijstje dat moeilijk tot niet uitvoerbaar is!

Een e-Visum is een officieel document dat toegang geeft tot en reizen binnen een bepaald land. Het e-Visum is een alternatief voor visa die worden afgegeven bij binnenkomst van een land of voor een bezoek aan een ambassade/consulaat om een traditioneel papieren visum te verkrijgen. e-Visa zijn elektronisch gekoppeld aan het paspoort van de reiziger.
Onze service begint bij het geven van informatie. U kunt gebruik maken van onze actuele visumvereisten tool om uit te zoeken of u een visum nodig heeft. Het zit heel simpel in elkaar u hoeft ons alleen te vertellen waar u vandaan komt en waar u naartoe gaat. Op basis van deze informatie vertellen wij u hoeveel het visum kost, het aantal binnenkomsten, de startdatum en geven u de mogelijkheid tot het direct aanvragen op onze site!
De beste plaats om deze informatie te vinden is ons visumvereistentool. Elk land heeft andere toegangsregels en visumkosten. Als u haast heeft, kunt u ook online aanvragen en op het formulier zult u ook deze informatie terugvinden.
Het hangt af van het land dat het visum afgeeft. Voor veel landen zoals voor ETA Australië en het e-Visum Turkije kan het proces via onze spoeddienst in 15 minuten worden uitgevoerd. Voor andere landen, zoals het Indiaas toeristenvisum, duurt het proces meestal 24 uur. De exacte tijd vindt u op elk aanvraagformulier. Wat wij garanderen is dat uw aanvraag met iVisa overal de snelste manier is.
De documenten moeten worden afgedrukt op een blanco vel A4 wit papier. Dubbelzijdig of verkleind printen wordt niet geaccepteerd.
Wij helpen u om uw visum op de eenvoudigste en snelste manier te verkrijgen. Door middel van gebruiksvriendelijke online aanvraagformulieren en een 24/7 klantenservice van wereldklasse maken we het hele visumproces snel en eenvoudig! Wijmaken ook gebruik van beproefde methodes als het gaat om de bescherming van uw gegevens en creditcard.
iVisa biedt twee soorten Visa aan: Elektronische visa (e-Visa) en traditionele papieren visa, afgaande op uw bestemming. Daarnaast bieden wij ook de volgende diensten/documenten aan die door bepaalde landen worden vereist: ETA (elektronische reistoestemming), Toeristenkaarten, Visum bij aankomst, pre-registratie/goedkeuringsformulier, Uitnodigingsbrieven voor Toeristen en de dienst Ambassade-inschrijving.
 1. Selecteer het land waarvoor u het visum aanvraagt
 2. Selecteer het type visum en lees de instructies zorgvuldig door.
 3. Selecteer Nu toepassen
 4. Vul het aanvraagformulier in
 5. Betaal met een Visa Card, Mastercard of andere debitcard.
 6. Wacht op goedkeuring via e-mail, download en print de e-Visa via uw account.
 7. Toon uw afgedrukte e-Visum aan de immigratiebeambte bij binnenkomst in het land.
We merken hierbij op dat de meeste landen de mogelijkheid bieden om een visum zonder bemiddelingskosten te verwerken. De belangrijkste reden is dat we duizenden visa per maand verwerken omdat we u tijd en frustratie willen besparen. Onze service omvat een eenvoudig te gebruiken website en aanvraagformulier. Het is veel eenvoudiger om uw aanvraag bij ons te doen, vooral voor mobiele gebruikers en grote groepen. Wij sturen al onze klanten het visum meerdere dagen voor het vertrek toe. Dit is vooral nuttig voor reizigers die het visum maanden van tevoren kopen. We hebben ook een 24-uurs klantenservice met professionals die gevestigd zijn in de Verenigde Staten en Engels spreken. Wij accepteren meerdere valuta's en onze website kan in meer dan 20 talen worden geraadpleegd. Wij geloven dat onze vergoeding uw tijd en gezond verstand waard is, maar onthoud wel dat alle overheden hun eigen "gratis" dienst hebben.
Als u uw aanvraag op onze site heeft ingediend, kunt u inloggen op uw account en uw bestelling/aanvraag opzoeken. Na ontvangst van de betaling wordt automatisch een account voor u aangemaakt. Klik op de link in uw bevestigingsmail om een wachtwoord in te stellen of bezoek de pagina inloggen om het wachtwoord in te stellen en toegang tot het account te krijgen. Let op: in de meeste gevallen wordt uw visum via e-mail bij u afgeleverd en kunt u het na het inloggen in uw account vinden.
Dit is een vrij zeldzaam scenario. In het geval uw visumaanvraag wordt afgewezen, ontvangt u een volledige restitutie van de leges- en iVisa-verwerkingskosten conform 100% goedkeuringsgarantie. Deze restitutie wordt als een tegoed verstrekt die bij een toekomstige bestelling gebruikt kan worden. Mocht u nog meer vragen hebben, aarzel niet contact met ons op te nemen. Ons team van klantenservice-medewerkers willen u maar al te graag verder helpen.
Als wij uw visum nog niet hebben verwerkt, kunnen wij zonder problemen wijzigingen aanbrengen. Wij controleren uw gegevens ook op fouten. In het geval dat uw visum al is verwerkt en wij uw aanvraag hebben ingediend bij de juiste overheidsinstellingen, zullen sommigen dit accepteren en de wijzigingen doorvoeren, terwijl anderen dat niet doen. Neem onmiddellijk contact met ons op (bij voorkeur via chat) als u een fout in uw aanvraag opmerkt.
Sommige landen kunnen een bewijs van vaccinatie tegen gele koorts eisen als u aankomt uit een land met een risico op gele koorts. Meer info vindt u hier: https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de passagier om deze regels te controleren voordat hij/zij naar het gekozen land reist.
Om uw factuur te downloaden, kunt u inloggen op uw account en deze daar direct downloaden.
U kunt het e-Visum opnieuw afdrukken vanuit uw e-mailaccount. U kunt het e-Visum ook opvragen en opnieuw afdrukken via uw iVisa-account.
Ja, het iVisa-systeem bewaart uw kredietkaartgegevens niet meer nadat de transactie is verwerkt.
Alle visa geven reizigers de toestemming om naar de locatie van binnenkomst van een land te reizen. Of u al dan niet toegang wordt verleend, beslist de Immigratiebeambte op het moment van aankomst.

We weten dat onze aanvragers tegen onverwachte wijzigingen in hun reisplannen kunnen aanlopen die hen ervan kunnen weerhouden te reizen en dus hun visum te verkrijgen. Daarom begrijpen we dat u misschien een annulering van uw visumaanvraag wilt aanvragen en een teruggave van het betaalde bedrag. We verlenen echter alleen goedkeuring aan de restitutie/teruggave indien deze in overeenstemming is met onze Richtlijnen voor restitutiebeleid:

 • Als uw aanvraag niet is beoordeeld door ons team, noch ter goedkeuring aan de autoriteiten is voorgelegd, dan ontvangt u een tegoed voor het volledige bedrag van de iVisa-verwerkings- en legeskosten (visumkosten).
 • Als uw aanvraag door ons team is beoordeeld, maar nog niet ter goedkeuring aan de autoriteiten is voorgelegd, dan ontvangt u een terugbetaling van het volledige bedrag aan legeskosten (visumkosten).
 • Als uw aanvraag ter goedkeuring aan de autoriteiten is voorgelegd of als er al een visum is afgegeven, is er helaas geen restitutie mogelijk.

Ons beleid is ook van toepassing op de volgende omstandigheden:

 • Als we een fout maken bij uw aanvraag, wordt 100% van de iVisa-verwerkingskosten terugbetaald en verwerken we opnieuw uw visum zonder kosten in rekening te brengen.
 • Als u gekozen heeft voor spoedverwerking of supersnelle verwerking, en we het reisdocument niet binnen de afgesproken termijn leveren, ontvangt u een tegoed voor de iVisa-kosten voor spoed- of supersnelle verwerking.
 • Als u uw reis niet kunt maken omdat iVisa het reisdocument niet binnen de overeengekomen termijn levert, ontvangt u het volledige bedrag voor de leges- en de iVisa-verwerkingskosten in contanten terug.
  • De uitzondering op bovenstaande clausule bestaat uit het volgende: als de autoriteiten de oorzaak zijn van de vertraging, of als uw aankomstdatum op een eerder moment viel dan onze supersnelle verwerkingstijd. In dat geval ontvangt u een tegoed voor de iVisa-verwerkingskosten.

Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met onze dienstverlening, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Onder redelijke omstandigheden verstrekken we een tegoed voor de iVisa-verwerkingskosten die bij een toekomstige bestelling gebruikt kan worden.

Wanneer het visum naar u moet worden verzonden, is deze verzendtijd niet inbegrepen in de verwerkingsduur. Het is vanaf het moment dat wij uw aanvraag ontvangen tot en met het verkrijgen van de goedkeuring. De meeste visa (e-Visa) worden na goedkeuring per e-mail verzonden, zodat leveringstermijnen niet van toepassing zijn.
Nee, wij zijn niet aangesloten bij een overheidsinstantie. Wij zijn een particulier bedrijf dat gespecialiseerd is in de verwerking van visa voor reizigers wereldwijd.
Helaas kunnen we dat niet, omdat de overheidsinstanties ons niet op de hoogte stellen van de reden(en) achter de besluiten.
Als uw visum niet is goedgekeurd, adviseren wij u contact op te nemen met de dichtstbijzijnde ambassade/consulaat voor meer informatie over wat uw mogelijkheden zijn.
Wij accepteren Visa, Master Card, American Express en PayPal.
Alle burgers uit deze gebieden die een aanvraag indienen via onze website zullen hun aanvraag moeten laten behandelen met de nationaliteit zoals vermeld in hun paspoort. Als voorbeeld, een reiziger uit Puerto Rico zal zijn aanvraag verwerkt zien als een persoon die de Amerikaanse nationaliteit bezit. Dit geldt niet voor de reizigers in de categorie BOTC (British Overseas Territories Citizen) volgens de British Overseas Territories Act van 2002.
Need Help?