Online het e visum (visa) voor Bahrein aanvragen

Meer informatie: eToeristenvisum

In oktober 2014 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken van het Koninkrijk Bahrein (Nationaliteit, Paspoorten en Verblijf) een e-Visumsysteem geïntroduceerd waarmee ingezetenen uit meer dan 100 landen een visum online kunnen verkrijgen. In februari 2016 introduceerde Bahrain e-Visa voor bezoekers uit elf Afrikaanse landen, waarmee de derde fase van het nieuwe visumbeleid van het Koninkrijk werd ingeluid.

Het e-Visumsysteem is een online methode voor het wereldwijd kunnen aanvragen van een visum voor toegang tot het land. Met dit e-Visum kunnen reizigers op elk moment en vanuit iedere locatie via internet eenvoudigweg online betalen op het moment dat de visumaanvraag wordt ingediend. Nadat uw aanvraag is goedgekeurd, raden wij u aan het document uit te printen en het bij u te hebben. Wanneer u in Bahrein aankomt, is uw elektronisch visum toegankelijk voor de immigratie-ambtenaar die u te woord staat.

Vereiste Documenten om Aan te Kunnen Vragen
 • Een fotokopie van de fotopagina van het paspoort van de aanvrager plus een kopie van de laatste pagina van het papoort voor Indiase paspoorten.

 • Een kopie van een retourticket.

Belangrijke Instructies
 • Het Bahrein e-Visum is na afgiftedatum 3 maanden geldig.

 • De vervaldatum op de visumpagina geldt slechts voor de eerste inreis, na de eerste inreis wordt de volledige geldigheidsduur toegekend.

 • Het Bahrein e-Visum is geldig voor meerdere inreizen (multiple entries) met een maximale verblijfsduur van 30 dagen per bezoek.

 • Aanvragers dienen ten tijde van de indiening van deze visumaanvraag zich buiten het Koninkrijk Bahrein te bevinden.

 • U dient Bahrein via de luchthaven binnen te reizen. U kunt dit visum niet gebruiken als u Bahrein inreist via de Koning Fahddijk (King Fahd Causeway).

 • Om Bahrein te kunnen verlaten dient u in het bezit te zijn van een geldig vliegticket dat bevestigd is voor de volgende reisbestemming.

 • Tijdens uw bezoek dient u over voldoende financiële middelen te beschikken om uw verblijf (en ook die van de medereizigers die onder uw hoede vallen) te bekostigen.

 • De Vervaldatum van het Visum is de laatste datum waarop u Bahrein met dit e-Visum kunt inreizen.

 • Indien de geldigheidsduur van het visum voor het inreizen in het Koninkrijk Bahrein verstrijkt, dient de aanvrager een nieuwe aanvraag in te dienen.

 • U dient uw visum gebruikt te hebben, of het moet verlopen zijn, voordat u een nieuw visum kunt aanvragen. (Het is niet mogelijk om meer dan één visum per keer voor een paspoort af te geven.)

 • Het doel van het bezoek dient toeristisch, zakelijk of voor investeringsdoeleinden te zijn.

 • U mag geen betaalde werkzaamheden verrichten tijdens uw bezoek aan Bahrein.

 • U paspoort dient geldig te zijn voor de duur van uw verblijf in Bahrein, of voor de duur van het visum, afhankelijk welke periode langer is.

Klantervaringen
Onze klanten hebben geweldige verhalen over ons

Veelgestelde Vragen

Het is een officieel document dat toestemming geeft om van en naar Bahrein te reizen en het is elektronisch gekoppeld aan uw paspoort.

Aanvragers van alle nationaliteiten dienen het volgende in te dienen:

 1. Fotokopie van de fotopagina van het paspoort van de aanvrager plus een kopie van de laatste paspoortpagina voor Indiase paspoorten.
 2. Kopie van een retourticket.

Voor aanvragers van sommige landen is ook het volgende vereist:

 1. Kopie van een hotelreservering in Bahrein. Mocht u bij een familielid verblijven, dan dient u een kopie van de uitdraai van hun CPR-Reader te verstrekken.
 2. Kopie van een bankafschrift op naam van de bezoeker over de laatste drie maanden met een eindsaldo van minstens BD300 (ca. 800USD).

HOE U DE PERFECTE FOTO VOOR UW VISUM MAAKT: Bekijk onze video

HOE DE PERFECTE FOTO VAN DE VEREISTE DOCUMENTEN TE MAKEN: Bekijk onze video

De kosten voor het Bahrein e-Visum bedragen 79 USD. Hier bovenop wordt een extra vergoeding van 35 USD voor standaardverwerking in rekening gebracht. Voor spoedverwerking en supersnelle verwerking bedragen de extra kosten respectievelijk 65 USD en 100 USD.
Dit is afhankelijk van de door u gekozen verwerkingstijd. Wij bieden drie opties:
 1. Standaardverwerkingstijd: 10 werkdagen.
 2. Spoedverwerking: 05 werkdagen.
 3. Supersnelle Verwerking: 03 werkdagen.
Het Bahrein e-Visum is 3 maanden geldig gerekend vanaf de datum afgifte. Het dient echter binnen 30 dagen na afgifte te worden gebruikt, anders vervalt de geldigheid ervan.
Uw paspoort moet geldig zijn gedurende de periode dat u in Bahrein bent, of voor de duur van het visum, afhankelijk van welke periode langer is. Het moet ook minstens één lege visumpagina bevatten.
Burgers van bepaalde landen komen in aanmerking om het Bahrein e-Visum aan te vragen, mits ze voldoen aan de vereiste criteria. Scroll naar de bovenkant van de pagina en gebruik onze Visachecker om te zien wat de visumvereisten voor uw land zijn.
Als uw aanvraag niet wordt goedgekeurd, sturen wij u een e-mail om u hiervan in kennis te stellen. Als dit gebeurt, dient u contact op te nemen met de dichtstbijzijnde ambassade van Bahrein.
Het Bahrein e-Visum is geldig voor meerdere inreizen (multiple entry), maar houd er rekening mee dat de verblijfsduur van elk bezoek maximaal 30 dagen is.
Er is een maximum verblijfsduur van 30 dagen per bezoek. Maar, Britse en Ierse ingezetenen mogen maximaal 3 maanden (90 dagen) verblijven.
Nee. U dient in het bezit te zijn van het Bahrein e-Visum voordat u Bahrein inreist.
Met het Bahrein e-Visum mag de houder zo vaak als gewenst naar Bahrein reizen, binnen de geldigheidsperiode van 3 maanden, gerekend vanaf de afgiftedatum. De maximale verblijfsduur van ieder bezoek is 30 dagen.
De geldigheidsperiode van uw Bahrein e-Visum begint op de datum die is vermeld in uw goedgekeurde e-Visumdocument. U kunt Bahrein inreizen op elke datum binnen deze geldigheidsperiode.
Een nieuw e-Visum kan niet worden verkregen met hetzelfde paspoort, totdat uw huidige e-Visum vervalt. Als u het paspoort verliest dat het geldige e-Visum bevat, kunt u een nieuw e-Visum voor Bahrein aanvragen door de desbetreffende kosten opnieuw te voldoen.
Als u het Bahrein e-visum heeft aangevraagd, kunt u via deze site navragen wat de huidige status is. U dient in te loggen om deze informatie te verkrijgen en indien nodig dient u uw e-Visum te vernieuwen.

Gele koorts vaccinatie is vereist als u vanuit een land reist waar gele koorts heerst.

Voor meer informatie klik op de volgende link: https://www.who.int/ith/ITH_Annex_I.pdf

Ja, bezoek de NPRA (Directoraat-Generaal Nationaliteit, Paspoorten & Verblijf) voor meer informatie wanneer u in Bahrein bent.
 • U dient zich buiten Bahrein te bevinden
 • U dient in het bezit te zijn van een geldig paspoortdocument
 • U dient in het bezit te zijn van Retourtickets
 • U dient over voldoende financiële middelen te beschikken om uw verblijf te bekostigen gedurende de periode dat u in Bahrein verblijft
 • Uw bezoek mag de veiligheid en het welzijn van de inwoners van Bahrein niet schenden
 • U dient uw Bahrein e-Visa binnen 30 dagen na goedkeuring te gebruiken
 • Om een ​​ander visum aan te kunnen vragen, dient u uw vorige visum te hebben gebruikt of anders moet het verlopen zijn.

Een bezoek aan Bahrein vereist meer dan alleen het inpakken van een koffer. De kans is groot dat u ook de juiste papieren moet regelen om het land in te kunnen reizen. Anders wordt u niet eens aan boord van uw vlucht toegelaten.

Gelukkig hanteert de Bahreinse overheid een soepel visumbeleid, waarbij uit een aantal opties gekozen kan worden. Als u geluk hebt, bent u niet visumplichtig of kunt u een inreisvisum (VOA) verkrijgen bij aankomst in Bahrein.

Dit beleid onderscheidt op basis van het land van herkomst vier categorieën reizigers:

 • De eerste categorie reizigers is bestemd voor nationaliteiten die vrijgesteld zijn van het aanvragen van een visum. Elk land in de wereld heeft een dergelijke categorie. Op basis van gesloten verdragen of akkoorden laten landen hun burgers elkaars grenzen oversteken met niets anders dan een paspoort of zelfs met een eenvoudige nationale identiteitskaart. Hoewel de lijst altijd beperkt is en er een aantal voorwaarden van toepassing kunnen zijn, zijn de regels voor Bahrein vrij eenvoudig. Ingezetenen van de Golfstaten Koeweit, Oman, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten hebben geen visum nodig om Bahrein binnen te komen. Ze kunnen simpelweg met hun nationale identiteitskaart het land inreizen.
 • De tweede categorie reizigers bestaat uit nationaliteiten die een visum online kunnen aanvragen of een visum kunnen krijgen nadat ze in Bahrein zijn geland. Het komt erop neer dat de reizigers uit deze categorie kunnen kiezen uit een visum bij aankomst of een elektronisch visum, afhankelijk van wat op dat moment het beste uitkomt. Als u tot deze groep behoort dan weet u in ieder geval wat u te doen staat. Zowel de aanvraagprocedure voor het elektronisch document als het visum bij aankomst zit simpel in elkaar. Natuurlijk raden we het elektronisch visum aan, omdat de online procedure nu eenmaal makkelijker verloopt dan in een rij voor een loket staan wachten, maar dit is afhankelijk van uw voorkeur. Van de nationaliteiten die tot deze categorie reizigers behoort, kiest het merendeel voor het elektronisch visum, omdat het weinig tijd en moeite kost. U kunt thuis vanaf uw pc de aanvraag indienen en na een een paar dagen ontvangt u het visum. Met beide visa, zowel elektronisch als het visum bij aankomst mag u 30 dagen in Bahrein verblijven. Met uitzondering van Ierse en Britse ingezetenen die 3 maanden in het land mogen blijven. Zo simpel ligt het.
 • De derde categorie reizigers wordt vertegenwoordigd door personen die geen visum bij aankomst kunnen aanvragen, maar wel een e-visum. Deze 33 nationaliteiten kunnen een aanvraag online indienen. Ze kunnen ook rechtstreeks bij de ambassade het visum aanvragen, alhoewel die tijdrovende procedure het niet waard is voor een kort verblijf. De reden hiervoor is dat het visum voor deze groep reizigers slechts een 14-daags verblijf toestaat. Toch is 14 dagen genoeg voor een vakantie, een bezoek of een zakenreis.
 • De laatste categorie omvat alle andere nationaliteiten die uitsluitend een visumaanvraag bij het consulaat of de ambassade kunnen indienen. Hiertoe behoren veelal reizigers afkomstig uit Afrika en uit sommige Aziatische en Europese landen. Behoort u tot deze categorie en wilt u Bahrein bezoeken dan heeft u alleen maar één optie en dat is langs het dichtstbijzijnde consulaat of ambassade te gaan om uw visumaanvraag daar in te dienen. Het is geen eenvoudige zaak om een visum op een ambassade aan te vragen. U moet over de benodigde documenten beschikken, officiële formulieren invullen en een tijdje wachten voordat u uw visum in handen krijgt. Wat de vereiste documenten betreft kunt u op internet informatie verzamelen. Maar we raden u aan om rechtstreeks contact op te nemen met het consulaat of de ambassade om te informeren welke stukken u nodig heeft voor uw visumaanvraag. Op die manier kunt u voorkomen dat u een tevergeefse reis maakt, omdat u niet alle papieren bij u had of dat u de verkeerde documenten had meegenomen.

Bahrein heeft zijn visumbeleid in de afgelopen jaren aanzienlijk hervormd. De overheid heeft in 2014, 2015 en 2016 veranderingen doorgevoerd. Deze hervormingen hadden een positief resultaat, want statistieken lieten zien dat het aantal visumaanvragen een enorme vlucht nam. Dit betekende dat het nieuwe beleid zijn vruchten afwierp en er steeds meer reizigers Bahrein bezochten.

We weten allemaal dat toerisme een belangrijk onderdeel is van de economie van een land en daarom zou elke afzonderlijke staat het visumaanvraagproces zo eenvoudig mogelijk moeten maken. Dat gebeurt natuurlijk al bij de meeste landen.

Uiteraard houdt een reis naar Bahrein meer in dan lezen over de visumaanvraagprocedure en categorieën reizigers. Het bezoeken van een nieuw land gaat altijd gepaard met doen van huiswerk. Het hebben van de juiste documenten om het land in te reizen is één ding, maar het beschikken over extra informatie kan uw verblijf veraangenamen.

Het is in ieder geval praktisch om meer te weten over de cultuur, gewoontes, tradities, wat te doen en wat niet te doen, culinaire gewoonten, om maar een aantal onderwerpen op te noemen. Verder is het essentieel om de manier van leven van de Bahreini te respecteren, vooral omdat het een overwegend islamitsch land is.

Zoals u hebt kunnen lezen is het niet moeilijk om Bahrein te bezoeken. Afhankelijk van uw nationaliteit, kunt u uw visum op de luchthaven, online of bij een Bahreinse ambassade verkrijgen. In feite gaat het erom dat u toegang tot het land hebt en dat er zich bij uw inreis geen obstakels voordoen. Ongeacht op welke wijze u uw visum aanvraagt, doe het zorgvuldig, zodat uw aanvraagprocedure snel en zonder hindernissen verloopt.

Een e-Visum is een officieel document dat toegang geeft tot en reizen binnen een bepaald land. Het e-Visum is een alternatief voor visa die worden afgegeven bij binnenkomst van een land of voor een bezoek aan een ambassade/consulaat om een traditioneel papieren visum te verkrijgen. e-Visa zijn elektronisch gekoppeld aan het paspoort van de reiziger.
Onze service begint bij het geven van informatie. U kunt gebruik maken van onze actuele visumvereisten tool om uit te zoeken of u een visum nodig heeft. Het zit heel simpel in elkaar u hoeft ons alleen te vertellen waar u vandaan komt en waar u naartoe gaat. Op basis van deze informatie vertellen wij u hoeveel het visum kost, het aantal binnenkomsten, de startdatum en geven u de mogelijkheid tot het direct aanvragen op onze site!
De beste plaats om deze informatie te vinden is ons visumvereistentool. Elk land heeft andere toegangsregels en visumkosten. Als u haast heeft, kunt u ook online aanvragen en op het formulier zult u ook deze informatie terugvinden.
Het hangt af van het land dat het visum afgeeft. Voor veel landen zoals voor ETA Australië en het e-Visum Turkije kan het proces via onze spoeddienst in 15 minuten worden uitgevoerd. Voor andere landen, zoals het Indiaas toeristenvisum, duurt het proces meestal 24 uur. De exacte tijd vindt u op elk aanvraagformulier. Wat wij garanderen is dat uw aanvraag met iVisa overal de snelste manier is.
De documenten moeten worden afgedrukt op een blanco vel A4 wit papier. Dubbelzijdig of verkleind printen wordt niet geaccepteerd.
Wij helpen u om uw visum op de eenvoudigste en snelste manier te verkrijgen. Door middel van gebruiksvriendelijke online aanvraagformulieren en een 24/7 klantenservice van wereldklasse maken we het hele visumproces snel en eenvoudig! Wijmaken ook gebruik van beproefde methodes als het gaat om de bescherming van uw gegevens en creditcard.
iVisa biedt twee soorten Visa aan: Elektronische visa (e-Visa) en traditionele papieren visa, afgaande op uw bestemming. Daarnaast bieden wij ook de volgende diensten/documenten aan die door bepaalde landen worden vereist: ETA (elektronische reistoestemming), Toeristenkaarten, Visum bij aankomst, pre-registratie/goedkeuringsformulier, Uitnodigingsbrieven voor Toeristen en de dienst Ambassade-inschrijving.
 1. Selecteer het land waarvoor u het visum aanvraagt
 2. Selecteer het type visum en lees de instructies zorgvuldig door.
 3. Selecteer Nu toepassen
 4. Vul het aanvraagformulier in
 5. Betaal met een Visa Card, Mastercard of andere debitcard.
 6. Wacht op goedkeuring via e-mail, download en print de e-Visa via uw account.
 7. Toon uw afgedrukte e-Visum aan de immigratiebeambte bij binnenkomst in het land.
We merken hierbij op dat de meeste landen de mogelijkheid bieden om een visum zonder bemiddelingskosten te verwerken. De belangrijkste reden is dat we duizenden visa per maand verwerken omdat we u tijd en frustratie willen besparen. Onze service omvat een eenvoudig te gebruiken website en aanvraagformulier. Het is veel eenvoudiger om uw aanvraag bij ons te doen, vooral voor mobiele gebruikers en grote groepen. Wij sturen al onze klanten het visum meerdere dagen voor het vertrek toe. Dit is vooral nuttig voor reizigers die het visum maanden van tevoren kopen. We hebben ook een 24-uurs klantenservice met professionals die gevestigd zijn in de Verenigde Staten en Engels spreken. Wij accepteren meerdere valuta's en onze website kan in meer dan 20 talen worden geraadpleegd. Wij geloven dat onze vergoeding uw tijd en gezond verstand waard is, maar onthoud wel dat alle overheden hun eigen "gratis" dienst hebben.
Als u uw aanvraag op onze site heeft ingediend, kunt u inloggen op uw account en uw bestelling/aanvraag opzoeken. Na ontvangst van de betaling wordt automatisch een account voor u aangemaakt. Klik op de link in uw bevestigingsmail om een wachtwoord in te stellen of bezoek de pagina inloggen om het wachtwoord in te stellen en toegang tot het account te krijgen. Let op: in de meeste gevallen wordt uw visum via e-mail bij u afgeleverd en kunt u het na het inloggen in uw account vinden.
Dit is een vrij zeldzaam scenario. In het geval uw visumaanvraag wordt afgewezen, ontvangt u een volledige restitutie van de leges- en iVisa-verwerkingskosten conform 100% goedkeuringsgarantie. Deze restitutie wordt als een tegoed verstrekt die bij een toekomstige bestelling gebruikt kan worden. Mocht u nog meer vragen hebben, aarzel niet contact met ons op te nemen. Ons team van klantenservice-medewerkers willen u maar al te graag verder helpen.
Als wij uw visum nog niet hebben verwerkt, kunnen wij zonder problemen wijzigingen aanbrengen. Wij controleren uw gegevens ook op fouten. In het geval dat uw visum al is verwerkt en wij uw aanvraag hebben ingediend bij de juiste overheidsinstellingen, zullen sommigen dit accepteren en de wijzigingen doorvoeren, terwijl anderen dat niet doen. Neem onmiddellijk contact met ons op (bij voorkeur via chat) als u een fout in uw aanvraag opmerkt.
Sommige landen kunnen een bewijs van vaccinatie tegen gele koorts eisen als u aankomt uit een land met een risico op gele koorts. Meer info vindt u hier: https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de passagier om deze regels te controleren voordat hij/zij naar het gekozen land reist.
Om uw factuur te downloaden, kunt u inloggen op uw account en deze daar direct downloaden.
U kunt het e-Visum opnieuw afdrukken vanuit uw e-mailaccount. U kunt het e-Visum ook opvragen en opnieuw afdrukken via uw iVisa-account.
Ja, het iVisa-systeem bewaart uw kredietkaartgegevens niet meer nadat de transactie is verwerkt.
Alle visa geven reizigers de toestemming om naar de locatie van binnenkomst van een land te reizen. Of u al dan niet toegang wordt verleend, beslist de Immigratiebeambte op het moment van aankomst.

We weten dat onze aanvragers tegen onverwachte wijzigingen in hun reisplannen kunnen aanlopen die hen ervan kunnen weerhouden te reizen en dus hun visum te verkrijgen. Daarom begrijpen we dat u misschien een annulering van uw visumaanvraag wilt aanvragen en een teruggave van het betaalde bedrag. We verlenen echter alleen goedkeuring aan de restitutie/teruggave indien deze in overeenstemming is met onze Richtlijnen voor restitutiebeleid:

 • Als uw aanvraag niet is beoordeeld door ons team, noch ter goedkeuring aan de autoriteiten is voorgelegd, dan ontvangt u een tegoed voor het volledige bedrag van de iVisa-verwerkings- en legeskosten (visumkosten).
 • Als uw aanvraag door ons team is beoordeeld, maar nog niet ter goedkeuring aan de autoriteiten is voorgelegd, dan ontvangt u een terugbetaling van het volledige bedrag aan legeskosten (visumkosten).
 • Als uw aanvraag ter goedkeuring aan de autoriteiten is voorgelegd of als er al een visum is afgegeven, is er helaas geen restitutie mogelijk.

Ons beleid is ook van toepassing op de volgende omstandigheden:

 • Als we een fout maken bij uw aanvraag, wordt 100% van de iVisa-verwerkingskosten terugbetaald en verwerken we opnieuw uw visum zonder kosten in rekening te brengen.
 • Als u gekozen heeft voor spoedverwerking of supersnelle verwerking, en we het reisdocument niet binnen de afgesproken termijn leveren, ontvangt u een tegoed voor de iVisa-kosten voor spoed- of supersnelle verwerking.
 • Als u uw reis niet kunt maken omdat iVisa het reisdocument niet binnen de overeengekomen termijn levert, ontvangt u het volledige bedrag voor de leges- en de iVisa-verwerkingskosten in contanten terug.
  • De uitzondering op bovenstaande clausule bestaat uit het volgende: als de autoriteiten de oorzaak zijn van de vertraging, of als uw aankomstdatum op een eerder moment viel dan onze supersnelle verwerkingstijd. In dat geval ontvangt u een tegoed voor de iVisa-verwerkingskosten.

Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met onze dienstverlening, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Onder redelijke omstandigheden verstrekken we een tegoed voor de iVisa-verwerkingskosten die bij een toekomstige bestelling gebruikt kan worden.

Wanneer het visum naar u moet worden verzonden, is deze verzendtijd niet inbegrepen in de verwerkingsduur. Het is vanaf het moment dat wij uw aanvraag ontvangen tot en met het verkrijgen van de goedkeuring. De meeste visa (e-Visa) worden na goedkeuring per e-mail verzonden, zodat leveringstermijnen niet van toepassing zijn.
Nee, wij zijn niet aangesloten bij een overheidsinstantie. Wij zijn een particulier bedrijf dat gespecialiseerd is in de verwerking van visa voor reizigers wereldwijd.
Helaas kunnen we dat niet, omdat de overheidsinstanties ons niet op de hoogte stellen van de reden(en) achter de besluiten.
Als uw visum niet is goedgekeurd, adviseren wij u contact op te nemen met de dichtstbijzijnde ambassade/consulaat voor meer informatie over wat uw mogelijkheden zijn.
Wij accepteren Visa, Master Card, American Express en PayPal.
Alle burgers uit deze gebieden die een aanvraag indienen via onze website zullen hun aanvraag moeten laten behandelen met de nationaliteit zoals vermeld in hun paspoort. Als voorbeeld, een reiziger uit Puerto Rico zal zijn aanvraag verwerkt zien als een persoon die de Amerikaanse nationaliteit bezit. Dit geldt niet voor de reizigers in de categorie BOTC (British Overseas Territories Citizen) volgens de British Overseas Territories Act van 2002.
Need Help?